CHÍNH SÁCH BẢO MẬT- HÌNH THỨC LIÊN HỆ

1. BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi FLUIDRA VIỆT NAM có trụ sở tại 30 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có mã số thuế 0312932939; và bởi FLUIDRA, S.A., có trụ sở tại Avda Francesc Macià pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), mã số thuế là A17728593 (sau đây gọi là “FLUIDRA”)

2. MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý với mục đích lý giải và trả lời các yêu cầu hoặc thắc mắc mà bạn có thể gửi.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn là dựa trên sự đồng ý của bạn để thực hiện.

3. 3. CÔNG BỐ DỮ LIỆU

Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác đến bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ của FLUIDRA cung cấp một số dịch vụ nhất định cho FLUIDRA, nhưng trong mọi trường hợp, họ sẽ không xử lý chúng cho mục đích riêng của họ. Một số nhà cung cấp dịch vụ này có thể có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu, như đã nêu trong phần “Chuyển khoản quốc tế”.

4. CHUYỂN KHOẢN QUỐC TẾ

FLUIDRA, với tư cách là một công ty có phạm vi quốc tế, có các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có thể cung cấp dịch vụ của họ từ bên ngoài EU, do đó, dữ liệu của bạn có thể được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu hoặc Khu vực kinh tế châu Âu.

Trong mọi trường hợp, FLUIDRA phải đảm bảo rằng quá trình xử lý dữ liệu đó được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, bao gồm:

 • Các điều khoản tiêu chuẩn được EU chấp thuận. Đây là các điều khoản hợp đồng được cơ quan giám sát châu Âu phê duyệt nhằm cung cấp đủ các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu tuân thủ các yêu cầu được thiết lập bởi Quy định bảo vệ dữ liệu châu Âu.
 • - Các chứng nhận của bên thứ ba. Các khuôn khổ và hợp đồng giữa Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác thiết lập các tiêu chuẩn cho việc xử lý dữ liệu tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu.
 • 5. THỜI HẠN XỬ LÝ

  Tất cả dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý trong khoảng thời gian yêu cầu để giải quyết câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn.

  Một khi thời hạn nêu trong phần này kết thúc, FLUIDRA sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong hồ sơ mật một cách hợp pháp cho các mục đích thống kê hoặc khảo sát thị trường, miễn là điều này có thể xảy ra hoặc được khóa lại một cách hợp lệ để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà công ty phải chịu trách nhiệm.

  6. THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA BẠN

  Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cho các mục đích nêu trên.

  Tương tự như vậy, bạn thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, hạn chế hoặc khả năng chuyển dữ liệu của mình bằng cách viết một lá thư gửi tới Avda Francesc Macià pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), với dòng tiêu đề “Dữ liệu Cá nhân”, hoặc gửi email tới dataprivacy@fluidra.com.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại Avda Francesc Macià pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), với dòng tiêu đề “Delegado de Protección de Datos”, hoặc viết email tới dataprivacy@fluidra.com.

  Hơn nữa, nếu bạn không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian hợp lý, bạn có thể khiếu nại với Cơ quan Giám sát có Thẩm quyền (Cơ quan Bảo mật Dữ liệu Tây Ban Nha).