CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHUNG

1. Giới thiệu

Quyền bảo mật và cụ thể là quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những giá trị của công ty FLUIDRA VIỆT NAM thuộc Tập đoàn Fluidra có công ty mẹ là FLUIDRA S.A. (bạn có thể tham khảo các công ty thuộc Tập đoàn Fluidra trên www.fluidra.com) (sau đây gọi là "Fluidra")

Mục đích của chính sách này là giải thích cách Fluidra xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Fluidra thu thập được từ định hướng của người dùng hoặc từ nhiều hình thức khác nhau được đăng trên các trang web của công ty tại pro.fluidra.com. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bảo mật tuyệt đối và chỉ duy nhất cho mục đích mà bạn đã đồng ý, như được giải thích bên dưới trong Chính sách Bảo mật chung này và các Thông tin Cơ bản về Bảo mật trong mỗi hình thức.

2. Cam kết bảo mật

Fluidra cam kết tuân thủ chặt chẽ Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu và các luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào, vì đây là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Fluidra.

Do đó, Fluidra quyết định thực hiện các nguyên tắc sau, theo đó quyền riêng tư là cơ sở của mọi quá trình xử lý dữ liệu.

 • Tính minh bạch trong xử lý dữ liệu là một trong những ưu tiên của chúng tôi, vì vậy bất cứ khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích xử lý chúng trong chính sách bảo mật liên quan.
 • Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu khi thực sự cần thiết cho các mục đích mà bạn sẽ được thông báo.
 • Chúng tôi sẽ không bắt buộc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, trừ khi chúng thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện đơn giản nhất cho bạn để bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.
 • Dữ liệu của bạn sẽ không bị chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác đến bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ của Fluidra cung cấp một số dịch vụ nhất định, nhưng dưới mọi trường hợp, họ sẽ không xử lý chúng cho mục đích riêng của họ. Một số nhà cung cấp dịch vụ này có thể có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu, như đã nêu trong phần “Chuyển tiền quốc tế”.
 • Mục đích xử lý dữ liệu

  Fluidra thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý các yêu cầu và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hữu ích với bạn. Tùy thuộc vào sự tương tác của bạn trên trang mạng, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn, nhưng không giới hạn, cho các mục đích sau:

  a) Để trả lời các truy vấn, câu hỏi và yêu cầu của bạn được thực hiện thông qua dịch vụ, liên hệ khách hàng, hoặc/và để liên lạc với bạn để giải quyết chúng.

  b) Để cải thiện trang web, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, cũng như để cung cấp dịch vụ và nội dung tốt hơn.

  Trong một số trường hợp, có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc liên quan đến mối quan hệ hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.

  Trong tất cả các trường hợp khác, bất cứ khi nào được yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

  3. Gửi thông điệp tiếp thị

  Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp thị, bạn có thể được cung cấp các phương tiện để đăng ký các bản tin và thông tin thương mại của công ty. Việc gửi những thông điệp như vậy tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn mọi lúc.

  Trong trường hợp bạn đã đồng ý, Fluidra sẽ gửi cho bạn thông tin đã được tùy chỉnh về sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp phù hợp với thị hiếu và sở thích của bạn.

  Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bạn nhận được thông điệp tiếp thị thông qua liên kết hoặc nút bật cho mục đích này trong tất cả các thông báo hoặc bằng sự bày tỏ mong muốn rút lại sự đồng ý của bạn thông qua các kênh sau:

  (i) Gửi email đến dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Gửi thư đến địa chỉ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona).

  4.Thời gian xử lý và thời hạn lưu trữ

  Fluidra bị ràng buộc bởi cam kết chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong khi chúng thực sự hữu ích cho chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một Dịch vụ chất lượng thông qua việc sử dụng các dữ liệu ấy. Do đó, chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực một cách hợp lý để giữ cho thời gian xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân càng ngắn càng tốt.

  Về vấn đề này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời hạn xử lý và/hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên mỗi hình thức mà dữ liệu được thu thập.

  Trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể lưu giữ chúng, tùy thuộc vào việc bị chặn theo yêu cầu của pháp luật, trong thời hạn bắt buộc để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình và tiết lộ chúng cho các Cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề khác nhau.

  5. Chuyển giao Quốc tế

  Fluidra với tư cách là một công ty có phạm vi quốc tế, có các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có thể cung cấp dịch vụ của họ từ bên ngoài EU, do đó dữ liệu của bạn có thể được chuyển ra ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu.

  Trong mọi trường hợp, Fluidra phải đảm bảo rằng quá trình xử lý dữ liệu đó được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, bao gồm:

  - Các điều khoản tiêu chuẩn được EU chấp thuận. Đây là các điều khoản hợp đồng được cơ quan giám sát châu Âu phê duyệt nhằm cung cấp đủ các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu tuân thủ các yêu cầu được thiết lập bởi Quy định Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu.

  - Các chứng nhận của bên thứ ba. Các khuôn khổ hoặc thỏa thuận giữa EU và các quốc gia khác thiết lập các tiêu chuẩn để xử lý dữ liệu tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu.

  6. Thực hiện quyền và khiếu nại đến Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Tây Ban Nha (AEPD)

  Do Fluidra xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, luật hiện hành cấp cho bạn một số quyền. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng quyền hỗ trợ bạn nếu bạn muốn thực hiện chúng:

  1. Quyền tiếp cận. Bạn có quyền tìm hiểu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý và mục đích mà chúng tôi xử lý chúng.

  2. Quyền hiệu chỉnh. Dữ liệu của bạn sẽ luôn thuộc về bạn và bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hồ sơ nêu chúng bị sai.

  3. Quyền tẩy xóa. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi hồ sơ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, như đã trình bày trong phần trên về lưu trữ dữ liệu, cần nhớ rằng trong một số trường hợp nhất định, việc tuân thủ các luật hiện hành có thể ngăn cản quyền này thực sự được thực thi.

  4. Quyền phản đối. Bạn có thể phản đối việc dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi xử lý theo chính sách bảo mật có thể áp dụng trong từng trường hợp.

  5. 5. Quyền hạn chế xử lý. Bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý trong những trường hợp sau:

  a. Nếu bạn xét thấy dữ liệu chúng tôi nắm giữ về bạn là sai hoặc không rõ ràng.

  b. Nếu trong trường hợp bạn tin rằng chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn bất hợp pháp, và bạn muốn chúng tôi hạn chế xử lý thay vì xóa chúng.

  c. Nếu dữ liệu chúng tôi lưu trữ không còn cần cho mục đích ban đầu, nhưng bạn vẫn cần chúng tôi lưu trữ nó để nộp đơn một cách hợp pháp.

  d. Nếu bạn dùng quyền của mình để phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn cho một mục đích cụ thể, bạn sẽ cần chờ phản hồi từ chúng tôi về vấn đề này.

  6. Quyền di chuyển dữ liệu. Với điều kiện hợp lý về mặt kỹ thuật để làm như vậy, bạn có quyền yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn đã trực tiếp gửi cho chúng tôi cho một đối tượng kiểm soát dữ liệu khác. Nếu có thể, chúng tôi sẽ tiết lộ trực tiếp dữ liệu của bạn cho họ, nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ cung cấp chúng cho bạn ở định dạng chuẩn.

  Bất cứ khi nào chúng tôi xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý mọi lúc, theo đó, những hậu quả duy nhất với bạn, tùy thuộc vào quyền được thực thi, đó là bạn sẽ không được cung cấp một số dịch vụ nhất định.

  Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Fluidra thông qua một trong các cách sau, kèm theo bản sao ID hợp lệ:

  (i) Gửi email đến dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Gửi thư đến địa chỉ Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona).

  Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại dataprivacy@fluidra.com.

  Trong trường hợp bạn không muốn thực hiện một quyền cụ thể nhưng cần đưa ra yêu cầu hoặc đề xuất liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể viết thư đến các địa chỉ đã được cung cấp để thực hiện quyền của mình.

  Trong mọi trường hợp, hãy ghi nhớ rằng nếu bạn không nhận được phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý, bạn có thể gửi khiếu nại lên Cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha).

  7. Bảo mật và an toàn trong xử lý dữ liệu

  Dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết xử lý chúng một cách bảo mật và chặt chẽ nhất, cũng như thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật mà chúng tôi cho là bắt buộc và hợp lý.

  Về vấn đề này, Fluidra tuyên bố và đảm bảo rằng đã cung cấp tất cả các phương tiện kỹ thuật có sẵn để tránh mất mát, lạm dụng, thay đổi, truy cập trái phép và đánh cắp dữ liệu do người dùng cung cấp.

  8. Truyền thông xã hội

  Truyền thông xã hội là một phần cuộc sống hàng ngày của nhiều người dùng Internet và FLUIDRA đã tạo ra các cấu hình khác nhau trên các nền tảng như vậy.

  Tất cả người dùng đều có cơ hội tham gia các trang hoặc nhóm mà FLUIDRA có trên các nền tảng khác nhau.

  Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng, nếu dữ liệu không trực tiếp được lấy từ bạn (ví dụ: thông qua các hành động tiếp thị, cuộc thi, khuyến mại hoặc bất kỳ cách hợp lệ nào khác), dữ liệu của bạn sẽ được xử lý bởi nền tảng Truyền thông xã hội tương ứng, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của nó, cũng như để đảm bảo rằng bạn định hình được các tùy chọn của mình liên quan đến xử lý dữ liệu.