ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHUNG

Quyền sử dụng và khai thác trang web [pro.fluidra.com] (sau đây gọi là “Cổng thông tin”) được trao cho FLUIDRA VIỆT NAM với mã số Thuế [0312932939] đặt tại Số 30, Đường Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị mới Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh và FLUIDRA SA, có Thuế Số ID A-17728593, đặt tại Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) với tư cách là công ty mẹ của Tập đoàn Fluidra (bạn có thể xem danh sách các công ty tại www.fluidra.com) (cả hai công ty được gọi chung là “Fluidra”).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua info@fluidra.vn

1. Đối tượng và phạm vi

Mục đích của trang web là cung cấp cho người dùng thông tin về Fluidra Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu liên quan đến công ty.

Cổng này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.

2. Điều khoản và điều kiện sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này quản lý việc truy cập và sử dụng Cổng thông tin. Truy cập vào cổng đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này mà không có bất kỳ sự bảo lưu nào.

Người dùng là bên duy nhất chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc thông qua Cổng thông tin và bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ đó.

Người dùng cam kết sử dụng các nội dung và dịch vụ của Cổng thông tin tuân theo Luật, theo các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng này, các quy tắc trật tự công cộng và thông lệ chung đã được chấp thuận. Hơn nữa, người dùng cam kết không sử dụng nội dung và dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin cho các mục đích trái pháp luật hoặc đi ngược lại với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng, vi phạm lợi ích và quyền của các bên thứ ba hoặc theo bất kỳ cách nào khác có thể làm hỏng hoặc vô hiệu hóa nội dung và dịch vụ trên Cổng thông tin, khiến chúng không thể truy cập được, làm suy yếu chúng hoặc ngăn cản việc sử dụng bình thường của những người dùng khác.

Tương tự, người dùng cam kết rõ ràng không phá hủy, vô hiệu hóa hoặc bất kỳ cách nào khác làm hỏng dữ liệu, chương trình hoặc tài liệu điện tử được tìm thấy trên Cổng thông tin và không cản trở việc truy cập của người dùng khác bằng cách sử dụng hàng loạt các tài nguyên công nghệ thông tin mà Fluidra cung cấp các dịch vụ, cũng như không thực hiện bất kỳ hành động nào làm hỏng, làm gián đoạn hoặc phát sinh lỗi trong các hệ thống và dịch vụ đã nêu.

Người dùng cũng cam kết không giới thiệu các chương trình, vi rút, macro, ứng dụng nhỏ, điều khiển ActiveX hoặc bất kỳ tệp, chuỗi ký tự nào khác có thể gây ra thay đổi đối với hệ thống công nghệ thông tin của Fluidra hoặc của các bên thứ ba.

Các tài liệu và đồ họa được đăng trên máy chủ có thể chứa lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy. Những thay đổi thỉnh thoảng được thực hiện với thông tin có sẵn. Fluidra và/ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng có thể cải tiến và/ hoặc thay đổi chương trình bất kỳ lúc nào.

Fluidra có quyền vô hiệu hóa hoặc chặn quyền truy cập vào Cổng thông tin của bất kỳ Chuyên gia nào nếu người đó vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng, quyền của bên thứ ba hoặc luật hiện hành.

Fluidra không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi bảo mật tiềm ẩn có thể phát sinh hoặc bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào gây ra cho thiết bị của khách hàng/ người dùng (phần cứng hoặc phần mềm) và các tệp hoặc tài liệu được lưu trữ trên đó do vi-rút trên thiết bị của khách hàng / người dùng được sử dụng để kết nối với các dịch vụ và nội dung có trên Cổng, lỗi Internet, ngắt nhiễu điện thoại, mất điện hoặc ngắt kết nối trong việc vận hành của Cổng vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Fluidra.

3.Giấy phép sử dụng Cổng thông tin

Fluidra là chủ sở hữu và người nắm giữ tất cả các quyền trên Cổng thông tin, do đó có thể cấp cho khách hàng / người dùng giấy phép miễn phí, để sử dụng nội dung và các chức năng có sẵn trên Cổng, được thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng, cụ thể là các quy định tại đây và / hoặc luật pháp hiện hành.

Giấy phép sử dụng Cổng bị hạn chế trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh Châu Âu, do đó, mặc dù Chuyên gia có thể truy cập Cổng từ bên ngoài Liên minh Châu Âu, nhưng việc sử dụng Cổng thông tin này chỉ được phép ở Liên minh Châu Âu.

4. Sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Tất cả các quyền Sở hữu trí tuệ và công nghiệp đối với thông tin, dữ liệu, sơ đồ, thiết kế, phần mềm, nhãn hiệu và các nội dung khác trên Cổng thông tin là tài sản của Fluidra và / hoặc người cấp phép của Fluidra, vì vậy việc sử dụng, tái tạo, chuyển giao, chuyển đổi, phân phối hoặc khai thác bằng bất kỳ cách nào bởi Khách hàng / người dùng đều bị cấm, trừ khi việc sử dụng đó tạo nên một phần của dịch vụ được tích hợp trong Cổng thông tin và chỉ được sử dụng cho các mục đích riêng tư. Vi phạm những điều nói trên có thể dẫn đến những hành động của tòa án hoặc ngoài tòa án nơi thực thi quyền xử phạt theo quy định.

Fluidra nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào đi ngược lại với luật hiện hành liên quan đến tài liệu / nội dung được tải xuống từ Cổng thông tin và cụ thể là danh mục sản phẩm, bảng giá, và những nội dung khác, không được thay đổi hoặc sử dụng với mục đích hay dự định khác.

5.Chính sách bảo mật: Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Fluidra không thu thập dữ liệu cá nhân thông qua Trang web này. Trong tương lai, nếu dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Trang web này, Fluidra sẽ báo cáo thông qua chính sách bảo mật tương ứng.

6. Sử dụng cookie

Fluidra không sử dụng cookie khi Người dùng truy cập Trang web. Trong trường hợp cookie được cài đặt trên Trang web trong tương lai, Fluidra sẽ thông báo điều này thông qua một thông báo cụ thể về cookie.

7. Gián đoạn và sửa đổi

Các dịch vụ của Cổng thông tin có thể bị gián đoạn do công tác bảo trì hoặc các lỗi ngoài tầm kiểm soát của Fluidra. Việc này sẽ được giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý.

Fluidra có quyền điều chỉnh các tính năng, chức năng và phạm vi dịch vụ của Cổng thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần cảnh báo trước, cũng như thay đổi bất kỳ thông tin nào ở đây. Người dùng sẽ được cảnh báo một cách hợp lý về những điều chỉnh đó.

8. Quyền xét xử và luật điều chỉnh

Cổng thông tin này sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ bất đồng hoặc tranh chấp nào, cả hai bên sẽ đệ trình lên Quan tòa và Tòa án của Barcelona.