Ứng dụng thông minh

Fluidra Connect – Giải pháp thông minh để quản lý hồ bơi

Khi Internet thay đổi cả thế giới, biến đổi toàn diện cách thức truyền tải thông tin thì cũng thay đổi chính cả cách chúng ta học hỏi, giao tiếp và làm việc.

Giờ đây, lĩnh vực hồ bơi cũng sẽ thay đổi với Fluidra Connect – Hệ thống Internet quản lý hồ bơi thông minh. Bạn sẽ quản lý hồ bơi của bạn ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào một cách chi tiết và tiện lợi.

Tìm hiểu thêm tại : http://www.fluidraconnect.com/en/