Sản phẩm mới

Tập đoàn Fluidra luôn quan tâm đặc biệt đến các sáng kiến mới cũng như đầu tư phát triển các sản phẩm và công nghệ bền vững. Hệ thống tổ chức với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm ở mỗi phòng ban được thiết kế tối ưu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cấp thiết của mỗi thị trường.

Chúng tôi có trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đa phương thức R&D&i (Research and Development and Innovation) tại Polinyà , Barcelona , Tây Ban Nha phục vụ cho việc thúc đẩy các phát kiến mới và tập trung vào đưa ra những giải pháp bền vững cho mỗi lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn.

Ngoài nguồn lực nội bộ, mạng lưới hợp tác bao gồm các trung tâm kỹ thuật, các trường đại học và các công ty lĩnh vực công nghệ đa ngành nghề trong nhiều năm qua đã cùng Fluidra phát triển sản phẩm mới và các giải pháp mang tính cạnh tranh cao.

Văn hóa đề cao sự đổi mới của Fluidra luôn thúc đẩy các hoạt động đào tạo có sử dụng các công cụ kích thích sáng tạo, kết hợp phân tích các cơ hội và thử thách từ thị trường. Do đó các giải pháp mới, sản phẩm và dịch vụ mới luôn được tạo ra, luôn bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất của khoa học và kỹ thuật thế giới. .