Catalogue

Tải catalogue sản phẩm của các thương hiệu: Astralpool, Cepex, Idrania, CTX …

Catalogue sản phẩm Hồ bơi

Astralpool 2018
 Download file 
Astralpool 2016
 Download file 
CTX Certikin – Hóa chất xử lý nước hồ bơi
 Download file 
Astralpool 2017
 Download file 
Robot vệ sinh hồ bơi
Download file 
Pool Mac – Bộ tích hợp bảo trì hồ bơi thông minh
Download file 
Thiết bị hồ bơi
Bơm
Download file 
Lọc
Download file 

 

Catalogue sản phẩm Xử lý nước

Idrania
Download file 

 

Catalogue sản phẩm Tưới tiêu & Xử lý chất lỏng

Cepex – Tưới tiêu
Download file 
Cepex – Tưới tiêu
Download file 
Cepex – Xử lý chất lỏng
Download file 

Tra cứu thông số kỹ thuật thiết bị hồ bơi & spa của ASTRALPOOL:

PDB