thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi Vinschool - Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]
thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi Vinschool - Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]
thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi Vinschool - Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]
thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi Vinschool - Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]
thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi Vinschool - Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]

Vinschool – Time City Park Hill – Hà Nội

thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi Vinschool – Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]

thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi Vinschool – Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]

thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi Vinschool – Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]

thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi Vinschool – Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]

thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi Vinschool – Time City Hà Nội [ Đơn vị thi công: HVC ]