Thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi trong nhà GoldMark City - Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]
Thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi trong nhà GoldMark City - Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]
Thiet-bi-ho-boi-astralpool Hồ bơi trong nhà GoldMark City - Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]

Gold Mark City – Hà Nội

Thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi trong nhà GoldMark City – Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]

Thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi ngoài trời GoldMark City – Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]

Thiet-bi-ho-boi-astralpool

Hồ bơi trong nhà GoldMark City – Hà Nội [Đơn vị thi công: Hợp Thành]